Historiek van de Auriculotherapie

De vroegste sporen van auriculotherapie dateren reeds van 3500 voor Christus. De kennis werd vooral doorgegeven via mond aan mond, van leraar op leerling. De vroegste auriculotherapie was vooral gekend om pijn te kunnen verzachten, de geestelijke toestand te verbeteren, vruchtbaarheid te bevorderen en zelfs het zicht te kunnen verbeteren.

Er zijn ook sporen van het gebruik van auriculotherapie in het oude China, de tijd van Hippocrates, de piraten, de schilder Jerome Bosch, koning Henri III en vele anderen.

De grote doorbraak kwam er in de 20ste eeuw onder impuls van de geniale observaties van een arts uit Lyon: dokter Paul Nogier. Bi toeval kon Dr.Nogier patiënten observeren die succesvol waren behandeld voor hardnekkige lage rugpijn door een zekere Mevr. Barin Casalta die de techniek had geleerd van haar vader, een wereldreiziger. Door zijn observaties kon Dr.Nogier een eerste cartografie van de punten op de oorschelp opstellen. Deze cartografie had de vorm van een omgekeerde foetus.

De omgekeerde foetus

De omgekeerde foetus, het geniale inzicht van Dr. Paul Nogier.

Men kan stellen dat dit de geboorte was van de AURICULOTHERAPIE, een term die door Dr.Nogier zelf aan deze techniek werd gegeven in de jaren 1950.

De ontwikkeling van de auriclotherapie stond sindien niet stil. Grote namen in Frankrijk zoals Dr. René Bourdiol, Dr. René Kovacs, Prof.Jean Bossy en nogal wat anderen brachten meer en meer bewijsmateriaal aan, neurofysiologische argumenten die de werking van de auriculotherapie ondersteunden.

De laatste twee decennia is het vooral het werk van Dr.David Alimi, met name zijn studies met behulp van functionele MRI, dat het begrip van de werking van de auriculotherapie naar nieuwe hoogtes heeft gestuwd.

De neurofysiologische principes waarop de auriculotherapie steunt, hijsen de techniek op gelijke voet als andere meer klassiek medische technieken, door continue wetenschappelijke validatie en evaluatie. De auriculotherapie vormt reeds het onderwerp van honderden gerandomiseerde klinische studies, uitgevoerd door onderzoekers over de gehele wereld. Het is Dr.Alimi die door zijn werk met de functionele MRI het bestaan van de lokalisaties op het oor heeft aangetoond. Op die manier heeft hij de relaties tussen het lichaam, het oor en de hersenen aangetoond.

Inmiddels wordt de auriculotherapie wereldwijd toegepast maar het is van groot belang dat de techniek wordt uitgevoerd door een arts die hiervoor een grondige opleiding heeft gevolgd. De referentieopleiding is een tweejarige interuniversitaire vorming in Frankrijk, die ook reeds succesvol werd gevolgd door enkele Vlaamse artsen zoals Dr.Rini Verpraet en Dr.Jozef Heindryckx.

Dr.Rini Verpraet
Bron: Dr.David Alimi

Cauterisatie

Cauterisatie bij de Turken, een reproductie uit de XIIIe eeuw.

Wist je dat…?

Z

Wist je dat...

heel vroeger de Turken reeds gebruik maakten van Auriculotherapie door bepaalde punten van het oor te cauteriseren?

Z

Wist je dat...

Hippocrates in zijn tijd reeds auriculotherapie toepaste om impotentie te behandelen?

Z

Wist je dat...

vele mooie Egyptische vrouwen welbepaalde punten op de oorschelp lieten prikken om niet zwanger te kunnen worden?

Z

Wist je dat...

men in het oude China auriculotherapie gebruikte om geelzucht te behandelen?