Auriculotherapie, wat is het?

Op ons oor vinden we al onze organen terug. Precieze prikkeling van punten op het oor geeft een snel en langdurig effect bij tal van aandoeningen.

Auriculotherapie is een medische techniek die dure medicatie en hun vervelende bijwerkingen tot een absoluut minimum herleidt.

Auriculotherapie is een troef wanneer klassieke behandelingen niet meer het gewenste effect uitoefenen of niet meer kunnen toegepast worden omwille van ernstige nevenwerkingen.

Hoe gebeurt de behandeling ?

De behandeling kan op verschillende manieren gebeuren :

  • door fijne, steriele naalden te plaatsen gedurende een aantal seconden of minuten.
  • door semipermanente naaldjes in te brengen, de ASP (of Aiguille Semi Permanente) die een aantal dagen of weken ter plaatse blijven en dan één na één uitvallen.
  • door de toepassing van koude (de Cryo-Auriculo-Therapie), een techniek die werd ontwikkeld aan de Universiteit van Parijs XIII door Dr.David Alimi en zijn medewerkers.

De toepassing van de auriculotherapie is relatief pijnloos en de naaldjes vallen spontaan uit na enkele dagen of weken. Het resultaat kan onmiddellijk zijn, na enkele uren zichtbaar worden of met vertraagde werking zich kenbaar maken. Bij heel reactieve patienten kan men soms een tijdelijke verergering van de klachten waarnemen. Over het algemeen merkt men een verbetering tijdens de eerste week na de behandeling voor recente problemen en binnen de maand voor oudere problemen.

Wanneer het resultaat onvoldoende is, wordt een nieuwe behandeling gepland. In de meeste gevallen zijn 3 initiële behandelingen noodzakelijk, daarna kan de behandeling aangepast worden in functie van de pathologie, de chroniciteit, en de evolutie. De tijd tussen elke behandeling kan varieren van 2 weken, over een maand tot zelfs verschillende maanden.

Hoe kan de werking verklaard worden ?

De werking van de auriculotherapie kan eenvoudig uitgelegd worden in enkele grote lijnen. De hersenen beschikken over een volledige map van het lichaam dat ze in staat stelt alle functies van het lichaam te besturen. Deze map is eveneens aanwezig op de oorschelpen. Alle informatie die vanuit het lichaam naar de hersenen wordt gestuurd, passeert eveneens via de oorschelpen. Hetzelfde geldt voor de informatie vanuit de hersenen naar het lichaam. De behandeling van heel specifieke zones op het oor laat toe in te werken op het functioneren van alle mogelijke organen die hun representatie op het oor terugvinden.

Is auriculotherapie wetenschappelijk onderbouwd ?

De auriculotherapie heeft een strict wetenschappelijk basis en kan worden verklaard door neuroembryologische en neurogenetische mechanismes: tijdens de embryologische ontwikkeling ontstaat op het oor een cartografie (map) die identiek is aan de cartografische relatie tussen de hersenen en het lichaam. Deze neurofysiologische overeenstemming werd bevestigd door MRI onderzoeken en laat toe om therapeutische ‘verzoeken’ aan de hersenen te sturen door gebruik te maken van onze oren.

Indien men het lichaam met een computer zou vergelijken dan doen onze oorschelpen niet alleen dienst als scherm maar ook als toetsenbord waarmee commando’s naar de hersenen kunnen worden verstuurd. Wanneer deze verzoeken of commando’s gerechtvaardigd zijn (m.a.w. wanneer er daadwerkelijk een probleem is), dan proberen onze hersenen op alle mogelijke manieren het probleem te corrigeren. Auriculotherapie kan beschouwd worden als een vorm van toegepaste neurologie.